poppenhuizen

Poppenhuizen balken van nostalgie en romantiek .
Ze doen dikwijls denken aan oude Engelse Cottages die zo goed mogelijk op schaal en met oude materialen worden nagemaakt .
(hout, riet, stro, zijde ...)
Daar hebben wij niets op tegen
maar wensen resoluut een breuk met dit verleden te maken
door een weldoordacht gebruik van nieuwe materialen
(glas, kunststof, composiet, ... )
Qua stijl grijpen wij terug naar de triptieken van de Vlaamse Primitieven :

triptiek memling


Deze drieluiken worden primitief genoemd omdat ze geen perspectief bevatten !
Nochtans bevat elk onderdeel van een scene (detail) wel degelijk , zij het met mate , voldoende perspectief .
De kijker krijgt daardoor het gevoel persoonlijk en innig bij elk detail betrokken te worden.
Bij deze intrigerende ervaring is mistiek nooit ver af .
Deze detailbeleving die wij samen met het gebruik van de
allermodernste materialen willen reintroduceren
zal de poppenhuizencultuur wereldwijd een nieuw elan geven.

end
TO DO page       HOME