fynwerk2.jpg
NGI luchtfoto's en The Gimp

   De hiernavolgende tekst is nog een draft . Het is geen tutorial maar het kan wel inspirerend werken voor eenieder die details wil halen uit dokumenten .
Alle foto's kunnen vergroot worden door er op te klikken en ze bevatten in hun naam informatie over de scanresolutie , de Gimpfilters en de straat waaruit gescand werd
Deze tekst wordt bijgewerkt : Versie 25/11/2010
   Voor wie nog foto's wil zien waarvan niet alle in deze tekst zijn opgenomen :   FOTOS

   Een aantal recentere foto's , jaren 90 , zijn nuttig omdat er artefacten op voorkomen die ook op de luchtfoto's te zien zijn zoals houten panelen en de plastic serre (86 en 88 )     FOTOS 90

ALLE HINTS ZIJN WELKOM !! laat iets horen .

  Reeds een geruime tijd bestudeer ik de mogelijkheid of er voldoende detail te halen is uit de oude luchtfoto's van het ( Belgisch ) Nationaal Geografisch Instituut
  Als insrumenten heb ik een scanner en een fotobewerker die onder Linux werken , met volgende specificaties .
  1. linux Ubuntu Hardy
  2. HP met Xsane die kan inscannen van 96 tot 2400 dpi
  3. The Gimp foto bewerker


Nagaan hoe diep er kan ingescand worden en hoe verder kan gewerkt worden met de Gimp is een hele opdracht . Het aantal parameters ( instellingen ) en mogelijke filters ( algorithmes ) is zo groot dat men van oneindig veel mogelijkheden kan gewagen , het is dus een zoeken naar de beste combinaties .
  Voor het ogenblik beperk ik mij tot een case-study , ik wil nagaan of ik meer informatie kan bekomen over een grote oude muur , zoals verder in de tekst wordt uitgelegd .
Uit de bijgaande foto's kan men zien over welk gebied van het Brussels Gewest het gaat
De NGI-luchtfoto van 1986 , ongeveer A4 formaat , werd genomen op een 2.000 meter hoogte . Deze luchtfoto's worden gebruikt om stafkaarten en topografische kaarten te maken en dienen uiteindelijk ook voor wegenkaarten en straatplannen .
De daarop volgende beelden tonen een beperkter gebied in de omgeving van de Montgommery-square maar het is vooral het kadasterplan dat verduidelijkt waar we zullen zoeken .

De opdracht , de muur

Volgens de informatie van oudere buren zou er in deze omgeving ooit een hondenrenbaan geweest zijn en het is juist dat ik op het terrein ( zie cirkel op kadasterplan ) de betonnen grondvesten van een kiosk heb gevonden .   Op dit plan ziet men ook een zeer lange muur ( hoek ervan binnen voormelde circel ) . Deze muur en de twee straten vormden de grens van een vroegere eigendom en is minstens honderd jaar oud .
Voor we echter verder onderzoek zullen doen lijkt het nuttig een en ander op punt te stellen en daarvoor beperken we ons tot de muur

We stellen ons volgende vragen :
- Wat is de hoogte van de muur ?
- Kan er meer detail bekomen worden over de enorme steunberen ?

  De hiernavolgende beelden en plannen geven een situatieschets , de foto's , het kadasterplan en bijgaande stratenplannen geven aan waar we zullen zoeken .
fotos/ngi/luchtfoto86test0012.jpeg fotos/ngi/plans.jpeg
luchtfoto86test0012gimpscalecontrast.jpeg plan_crop.jpeg
De sratenplannen moet men 180 graden draaiien om het in overeenstemming te brengen met de foto's ernaast .

luchtfoto86testgimp1600.jpg    Deze ingescande foto komt zowat overeen met het kadasterplan waarbij de Eggericxstraat onderaan te zien is .
Dit is de situatieschets van het gebied , we weten dat de muur die we willen onderzoeken gelegen is op een terrein tussen de Eggericx- , Terkameren- , Gaystraat en de Ave. Gribaumont .
Nu nog wat experimenteren met de scanner . Enerzijds de scanresoluties , hoe ver kan ik gaan of hoe diep ? In de meeste handboeken en tutorials geeft men de raad niet te overdrijven maar deze bronnen geven vooral aanwijzingen hoe men mooie foto's maakt terwijl het mijn bedoeling is maximaal detail te bekomen .

   Anderzijds , en dat heb ik kunnen vaststellen , is het ook van belang hoe men de originele foto op het scanbed legt ( glas ) .


kadaster0095_pdf-pages.jpg


ltfot86K2400tscheef11tretinexfadehuet15.jpg

Deze foto werd bekomen door het origineel 130 graden te draaiien op het scanbed , en geeft wel degelijk de indruk dat we vanuit de Terkamerenstraat inscannen die nu onderaan voorkomt .

De hoogte van de muur

  Uit de vorige experimenten leerden we dat dat we de originele foto kunnen draaien en dan een andere invalshoek krijgen . De muur is parallel met de Eggericxstraat en de Gribaumontlaan , indien we het origineel zo leggen op het scanblad dat een van bovenvermelde straten onderaan in beeld komen dan scannen we in feite loodrecht op de muur .
  De volgende stap is het zoeken naar elementen op de ingescande foto waarvan de hoogte gekend is , dit kunnen vensters of muren zijn die liefst zo evenwijdig mogelijk (parallel) met de muur zijn .
Deze elementen kunnen zowel voor of achter de muur gelegen zijn , deze foto's bevatten geen perspectief .
. We starten met een scan vanuit de Gribaumont en zoals men kan vaststellen zijn er bruikbare elementen aanwezig ( vooral vensters en muren ) .
foto 1969 scan vanuit Ave Gribaumont
ltfot69A2000thsvretinex205fadehuet03.jpg
  Op de kleine parking , links achter de grote , staat een witte wagen met daarachter de muur die hoger lijkt dan 2 meter , het venster in de achtergevel is ongeveer 2 meter hoog . De indruk is ook dat er een steunbeer aanwezig is .
foto 1978 scan vanuit Ave Gribaumont dpi 1600
fotos/ngi/ltfot78A1600tt02.jpg
  Deze foto moet hernomen worden omwille van het gebrek aan kwaliteit .
foto 1978 scan vanuit Ave Gribaumont dpi 2000
ltfot78A2000tcolbalt03.jpg
  Deze foto moet vervangen worden . De hoogte van de muur is kleiner dan in 1969 .
foto 1986 scan vanuit Ave Gribaumont dpi 2000
ltfot86A2000tdividet04.jpg
  Op deze foto is de muur onderbelicht , er achter is een muurtje alsook houten panelen en een vensterraam te zien die alle ongeveer 2 meter hoog zijn .
foto 1988 scan vanuit Ave Gribaumont dpi 2400
ltfot88A2400tt05.jpg
  Op deze foto is de muur onderbelicht , er achter is een muurtje en een vensterraam te zien die alle ongeveer 2 meter hoog zijn .

De enorme steunberen

De foto van 1969 gaf het vermoeden van een steunbeer weer op de plaats waar de muur een hoek maakt .
Het bestaan van andere steunberen al of niet met een bijkomende talud ( grondophoging tegen de muur ) is niet zichtbaar omwille van de aanwezige begroeiing . Ook de andere foto's geven geen uitsluitsel en daarom zal nu loodrecht ingescand worden op deze steunberen of dus vanuit de Terkameren- of F. Gaystraat . Uit ervaring kan ook hier het origineel gedraaid worden met een dertigtal graden wat het resultaat verbeterd .foto 1969 scan vanuit Ter Kamerenstraat dpi 2400
ltfot69K2400tscheef5t38.jpg
  Op deze foto ziet men dat er binnen de hoek van de muur , er constructies waren die op latere foto's niet meer voorkomen .
foto 1978 scan vanuit Ter Kamerenstraat dpi 2160
ltfot78K2160tATMcurvest08.jpg
foto 1978 scan vanuit Ter Kamerenstraat dpi 2160
ltfot78K2160trefocust08.jpg
foto 1978 scan vanuit Ter Kamerenstraat dpi 2400
ltfot78K2400tscheef5t13.jpg
foto 1978 scan vanuit Ter Kamerenstraat dpi 2400
ltfot78K2400tscheef5tlevels13.jpg
foto 1978 scan vanuit F. Gaystraat dpi 1600
ltfot78G1600tscheef9t04.jpg
  Deze foto moet hernomen worden
foto 1986 scan vanuit Ter Kamerenstraat dpi 2400
ltfot86K2400tscheefdekseldruk11t13.jpg
Het "wegeltje" is een haartje dat helaas in het origineel zit .
foto 1988 scan vanuit F. Gaystraat dpi 2400
ltfot88G2400tt04.jpg
foto 1988 scan vanuit Ter Kamerenstraat dpi 1200
ltfot88K1200tscheef11tretinexLQRt05.jpgFriends and Family


HOME